SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue »  Fungi »  Basidiomycota »  Agaricomycetes »  Polyporales »  Polyporaceae »  Leptoporus     [species]
Genus:  Leptoporus

 
Overview
Phenogram
References
Distribution
Map
 


KingdomFungi PhylumBasidiomycota
ClassAgaricomycetes OrderPolyporales
FamilyPolyporaceae GenusLeptoporus
  15.07.2017 21:20:50 Nikolai Yunakov Nikolai Yunakov$
     
Rank Taxa
Family «« Polyporaceae     0 (1)
Genus     Leptoporus 1 12
Nested Taxa
Species Leptoporus alutaeformis    
Species Leptoporus apalus    
Species Leptoporus bulgaricus    
Species Leptoporus canaliculatus    
Species Leptoporus coriolus    
Species Leptoporus dalmaticus    
Species Leptoporus lindtneri    
Species Leptoporus micantiformis    
Species Leptoporus mollis (Pers.) Quél.    
Species Leptoporus pallidocervinus    
Species Leptoporus schulzeri    
Species Leptoporus werneri    

Experts: Nadiya Sytschak: Fungi · Gansucha: Fungi

Taxa SubTaxa Species Images Material
Species: Leptoporus alutaeformis
···
Species: Leptoporus apalus
···
Species: Leptoporus bulgaricus
···
Species: Leptoporus canaliculatus
···
Species: Leptoporus coriolus
···
Species: Leptoporus dalmaticus
···
Species: Leptoporus lindtneri
···
Species: Leptoporus micantiformis
···
Species: Leptoporus mollis (Pers.) Quél.
···
1
Species: Leptoporus pallidocervinus
···
Species: Leptoporus schulzeri
···
Species: Leptoporus werneri
···
  Query time: 0.074 / 0.074 sec.
  Query time: 0.001 / 0.076 sec.
  Query time: 0.001 / 0.077 sec.
  Query time: 0 / 0.077 sec.
Online: Vyatcheslav Voropayev · Nadiya Sytschak and 894 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).