SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Catalogue »  Fungi »  Basidiomycota »  Agaricomycetes »  Polyporales »  Ganodermataceae »  Ganoderma »  Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.     ««     »»

(show middle image)
 Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.   Lingzhi mushroom
 
 
Stage:  < N/A >     Sex:  < N/A >
# 66121    
Rozvylka site
Leg.:   Zhuravchak Rostyslav
 © by Rostyslav Zhuravchak$ (RZh)   All rights reserved.
Published: 27.04.2018 17:22:51      Date/time taken: 25.05.2013 11:10:31   (exif)
Taxon Determination Date / Time Member  
 Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.
  Tatjana Sova (Татьяна Викторовна Сова)     19.12.2018 16:55:52     Tatjana Sova  
 Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.
  RZh (Rostyslav Zhuravchak$)     27.04.2018 17:22:51     RZh  
Last edited: 19.12.2018 16:55:52 (Tatjana Sova)
File name:P1100750.JPG
File size: 472.59 kb
Resolution: 1200 x 900 px
MD5: d79d3beb6f6077f59efe874d21f0e1a3
 
Comments: 0 Views: 198

<... You are not logged in. Log in or register to leave comments ...>

Online: Gansucha · Hrad Mariana · Budevych Anastasia · Khrystyna Zakaraya · Andriy Batschynskyj · Nadiya Sytschak and 74 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.12,   MySQL v. 5.7.38-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).