SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue »  Animalia »  Arthropoda »  Insecta »  Diptera »  Brachycera »  Conopidae »  Physocephala »  Physocephala chrysorrhoea (Meigen, 1824)
  Species: Physocephala chrysorrhoea (Meigen, 1824)
Pages: 1    Images: 1...6 (6)
«««    [1]    »»»
ZoomRelated images: 3
 
Physocephala chrysorrhoea
  Adult
Acheront

  23.07.2021 19:53:28
24.07.2021 11:38:24    #211983
IMG_32691.jpg
Views: 29

UA·Poltavska oblast·Kremenchuk ra...
23.07.2021 (23.07.2021 19:53:28)
chrysorrhoea (Adult)
Physocephala (Adult)
det.: Grigory
26.07.2021 11:51:08 Nikolai Yunakov
ZoomRelated images: 3
 
Physocephala chrysorrhoea
  Adult
Acheront

  23.07.2021 19:54:13
24.07.2021 11:38:24    #211984
IMG_3272.jpg
Views: 82
Comments: 2
UA·Poltavska oblast·Kremenchuk ra...
23.07.2021 (23.07.2021 19:54:13)
chrysorrhoea (Adult)
Physocephala (Adult)
det.: Grigory
26.07.2021 11:51:08 Nikolai Yunakov
ZoomRelated images: 3
 
Physocephala chrysorrhoea
  Adult
Acheront

  23.07.2021 19:54:39
24.07.2021 11:38:25    #211985
IMG_32792.jpg
Views: 21

UA·Poltavska oblast·Kremenchuk ra...
23.07.2021 (23.07.2021 19:54:39)
chrysorrhoea (Adult)
Physocephala (Adult)
det.: Grigory
26.07.2021 11:51:08 Nikolai Yunakov
ZoomRelated images: 3
 
Physocephala chrysorrhoea
  Adult
Acheront

  23.07.2021 19:54:39
24.07.2021 11:38:25    #211985
IMG_32792.jpg
Views: 21

UA·Poltavska oblast·Kremenchuk ra...
23.07.2021 (23.07.2021 19:54:39)
Physocephala (Adult)
Physocephala (Adult)
det.: Acheront
24.07.2021 11:38:25 Acheront
ZoomRelated images: 3
 
Physocephala chrysorrhoea
  Adult
Acheront

  23.07.2021 19:54:13
24.07.2021 11:38:24    #211984
IMG_3272.jpg
Views: 82
Comments: 2
UA·Poltavska oblast·Kremenchuk ra...
23.07.2021 (23.07.2021 19:54:13)
Physocephala (Adult)
Physocephala (Adult)
det.: Acheront
24.07.2021 11:38:24 Acheront
ZoomRelated images: 3
 
Physocephala chrysorrhoea
  Adult
Acheront

  23.07.2021 19:53:28
24.07.2021 11:38:24    #211983
IMG_32691.jpg
Views: 29

UA·Poltavska oblast·Kremenchuk ra...
23.07.2021 (23.07.2021 19:53:28)
Physocephala (Adult)
Physocephala (Adult)
det.: Acheront
24.07.2021 11:38:24 Acheront
«««    [1]    »»»
  Query time: 2.057 / 2.057 sec.
Online: Ruslan Gleb · Tatjana Sova · Maksym Gavrilyuk · basileus · Nadiya Sytschak and 66 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.10,   MySQL v. 5.7.36-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).