SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Downloads · Bibliography

Категория Файлов
««««   Coleoptera 3

Downloads
# Author Title download File size Downloads Added
1. Meshkova V. L., Sk... Meshkova V. L., Skrylnik Yu. Ye., Terekhovа V. V., Kucheryavenko T. V. 2021 EMERALD ASH BORER (AGRILUS PLANIPENNIS) IN KHARKIV REGION.
AGRILUS_PLANIPENNIS.pdf
Coleoptera
Download 525.33 Kb 27.01.2022 09:52:31 by YuriyS
2. Ter-Minassian Ter-Minasian M.E. 1967 Zhuki-dolgonosiki podsemeistva Cleoninae fauny SSSR. Tsvetozhily i stebleedy (triba Lixini). Opredelitel' po faune SSSR. Issue 95 Zoologitsheskyi institut AN SSSR, Nauka,...
Ter-Minasian1967_Lixini.djvu
Coleoptera
Download 1.95 Mb 22.03.2020 04:06:26 by Nikolai Yunakov
3. Fursov V.N. Cherney L.S. 2018 Zophobas atratus (Fabricius, 1775) – new genus and species of darkling beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) for the fauna of Ukraine.
FURSOV_CHERNEY_Zophobas_atratus_2018_correct.pdf
Coleoptera
Download 9.6 Mb 07.02.2019 17:04:07 by Victor Fursov

Online: 847 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).